Home | Isle of Man | Bezienswaardigheden | Reistips | Fotogalerij | Vraag en antwoord | Reisgidsen
 
Reizen Isle of Man
 
► Op de reizen-pagina vindt u
reisaanbod voor Isle of Man.
► Ga verder
 
Vakantieverblijven Isle of Man
 
► Op de verblijven-pagina vindt u
vakantieverblijven op Isle of Man.
► Ga verder
 
Informatie Isle of Man
 
► Op de informatie-pagina vindt u
informatie over Isle of Man.
► Ga verder
 
  Disclaimer

Disclaimer


Door deze website te gebruiken stemt u in met deze algemene voorwaarden en ons privacybeleid.

Deze website is gericht op reisbemiddeling en biedt daarvoor informatie over reisbestemmingen en over reisaanbod. De website informeert over reizen en leidt de bezoeker naar het aanbod van de aanbiedende reisorganisatie of adverteerder.
isle-of-man.nl is zelf geen aanbieder van reizen of andere producten.
Wanneer er sprake is van een overeenkomst dan gaat u deze altijd aan met één van de gekoppelde aanbieders.
Voor deze overeenkomst gelden altijd de voorwaarden van de betreffende aanbieder en deze website neemt geen verantwoordelijkheid of standpunt voor geschillen, klachten, onjuiste levering of mogelijke andere problemen tussen de koper en de aanbieder.

De inhoud van isle-of-man.nl is voor wat betreft het reisaanbod en gerelateerd aanbod helemaal afhankelijk van externe aanbieders.
isle-of-man.nl kan niet garanderen dat de informatie zoals die op deze site voor wat betreft reisaanbod en gerelateerd aanbod wordt aangeboden juist is.
Door regelmatige en zorgvuldige updates wordt geprobeerd het aanbod zo actueel mogelijk te houden.
Toch kan het voorkomen dat prijzen niet juist zijn of informatie niet (meer) kloppend is.

De informatie die deze website verstrekt is gebaseerd op regelmatig bezoek van het eiland Isle of Man. Daarnaast wordt informatie uit diverse bronnen gebruikt (o.a. literatuur, persberichten, toeristenorganisaties). Ondanks zorgvuldig onderzoek kan niet gegarandeerd worden dat alle informatie steeds op de nieuwste stand is.
Informatie van derden (zoals reisverslagen en interviews) wordt onverkort en ongewijzigd geplaatst. De gegeven informatie is uitsluitend de mening van de vermelde auteur en niet automatisch de mening van deze website. Er is geen garantie dat anderen dezelfde positieve of negatieve ervaringen opdoen. De gegeven informatie kan niet door deze website gecontroleerd worden.

isle-of-man.nl is niet aansprakelijk voor schade voortkomend uit het gebruik van deze website.
Ondanks het feit dat het aanbod en de 'links' naar andere sites met zorg geselecteerd worden is deze website niet aansprakelijk voor schade voortkomend uit het gebruik van 'links' naar externe sites. Deze website is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van websites waarnaar wordt verwezen.

Privacy


isle-of-man.nl is eigendom van Islandpassions Webprojecten, gevestigd in Kerkrade (Nederland). Islandpassions Webprojecten is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Cor Kluijtmans is de functionaris gegevensbescherming van Islandpassions Webprojecten. Hij is te bereiken via het contactformulier van deze website.
Islandpassions Webprojecten respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld (ook informatie verstrekt via e-mail).

Persoonsgegevens die wij verwerken
Islandpassions Webprojecten verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ons verstrekt.
Persoonsgegevens die wij verwerken:
• voor- en achternaam,
• e-mailadres,
• ip-adres,
• internetbrowser en apparaat-type,
• gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ons contactformulier, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Islandpassions Webprojecten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het afhandelen van een mogelijke betaling aan ons naar aanleiding van het plaatsen van een advertentie.
• Het verzenden van onze nieuwsbrief. Aanmeldingen voor onze nieuwsbrief (via opt-in) worden bewaard bij Mailchimp.com → en zullen door dit bedrijf op basis van hun privacyregels nooit aan derden worden verstrekt. De toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief kan op ieder gewenst moment ingetrokken worden (opt-out).
• U te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
• Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Islandpassions Webprojecten neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Islandpassions Webprojecten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Zolang er een relatie met deze website bestaat (bijvoorbeeld omdat u een dienst van ons afneemt of omdat u deze website vaker bezoekt) worden uw gegevens bewaard (bij website-bezoek is dit nooit persoonlijke informatie).
Indien er geen relatie meer bestaat en u deze website ook niet meer bezoekt hanteren wij de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

• Persoonsgegevens/personalia - 4 weken - deze worden binnen deze termijn verwijderd.
• Logfiles - 4 weken - deze worden binnen deze termijn verwijderd.
• Ip-adres - 4 weken - deze worden binnen deze termijn verwijderd.
(Gegevens in logfiles met o.a. ip-adressen worden uitsluitend ten behoeve van statistische analyses gedurende 4 weken bewaard. Wij gaan niet na -als dat al zou kunnen- wie welk ip-adres op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot een persoon.)
• Internetbrowser en apparaat-type - 14 maanden - voor statistische analyse.
• Surfgedrag op deze website - 14 maanden - voor statistische analyse.

Delen van persoonsgegevens met derden
Islandpassions Webprojecten deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst met u en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Islandpassions Webprojecten blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Wij verstrekken, verkopen, verhuren of leasen persoonsgegevens nooit aan derden, tenzij we wettelijk verplicht zijn om gegevens te verstrekken of wanneer u daarvoor toestemming hebt gegeven.

Op deze website worden geanonimiseerd bezoekgegevens bijgehouden om de belangstelling voor de verschillende onderdelen van de site te meten. Daardoor kan de inrichting van de website aangepast worden aan de belangstelling en ervaringen van bezoekers.
Daartoe maken wij gebruik van Google Analytics. Deze informatie wordt op servers van Google opgeslagen.
De informatie heeft betrekking op het gebruik van onze website en om ons daarover te informeren. Wij hebben Google Analytics volledig privacyvriendelijk ingesteld volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dat betekent, dat er geen Ip-adres wordt opgeslagen en dat de verkregen gegevens door Google volledig geanonimiseerd worden opgeslagen en niet mogen worden gedeeld met derden (ook niet met het advertentienetwerk van Google).
Link voor meer informatie: privacybeleid van Google →

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Islandpassions Webprojecten en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens via het contactformulier naar ons sturen.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u vervolgens een kopie van uw identiteitsbewijs via mail op te sturen. Wij zullen u er dan ook op wijzen om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Na ontvangst van die kopie reageren we zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Islandpassions Webprojecten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Deze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat (te herkennen aan een slotje en 'https' in de adresbalk - op deze wijze worden gegevens gecodeerd en beveiligd verzonden) om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
We maken gebruik van betrouwbare systemen die voldoen aan de privacy wetgeving om e-mails te versturen. Onze website is in beheer bij een betrouwbare hostingpartij en we dragen zorg voor regelmatige backups en het regelmatig updaten van door ons gebruikte software-systemen. Daarbij monitoren we en blokkeren we Ip-adressen die als onveilig worden beschouwd om ons te beschermen tegen pogingen van hackers.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het contactformulier.

Islandpassions Webprojecten wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens →.

De pagina cookies biedt informatie over cookies op deze website.

Copyright


Inhoud, layout en design van deze website zijn van Islandpassions Webprojecten.
Copyright van foto's en teksten ligt bij Cor Kluijtmans, tenzij anders vermeld.
Er zijn foto's met toestemming gebruikt van Jim Linwood →, Mark →, FinBjo, Andy Stephenson, David Dixon → en shirokazan →.
Afbeeldingen van specifieke accommodaties zijn afkomstig van deze vakantieverblijven en het copyright berust bij hen.
Overname van foto's of teksten is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming.

Deze website is onderdeel van Islandpassions Webprojecten.
Adres: Finefrau 18, NL-6462 HP Kerkrade, Nederland
Tel: +31-45-5458534
E-mail onder 'contact' in het menu.
Website: Islandpassions Webprojecten →
Overzicht projecten: Vakantie-Idee-Pagina →


 
 
 
  Isle of Man


Eiland Man
Binnenland Man
Haven Port Erin
Bradda Head
Port Erin